Accountable werken Alfa-college Groningen

accountable werken

Accountable werken Alfa-college Groningen

OPDRACHTGEVER
Alfa-college

VRAAGSTUK
Accountable werken
Alfa-college wil inzicht verkrijgen, behouden en benutten van de werkzaamheden op de communicatieafdeling. Zo maken ze verantwoorde keuzes in hun activiteiten.

OPLOSSING
Implementatie projectmanagement organisatie 
In samenwerking met de communicatieafdeling hebben we een dienstverleningspakket samengesteld dat de basis vormt voor de benodigde formatie. Een heldere uren- en inkoopadministratie maakt inzichtelijk hoe werkzaamheden verdeeld zijn tussen strategie en operatie. Door periodiek te monitoren en tijdig bij te sturen, is de afdeling in staat haar dienstverlening af te stemmen op de wensen en behoeften van de organisatie.