Dienstverlening Wageningen UR verbetert door geautomatiseerde werkprocessen

verbeteren dienstverlening

Klanttevredenheid Wageningen UR verbetert door geautomatiseerde werkprocessen

OPDRACHTGEVER
Wageningen UR

VRAAGSTUK
Verbeteren dienstverlening
De communicatieafdeling wil haar dienstverlening binnen de universiteit verbeteren. De structuur van de afdeling wordt daartoe gewijzigd. Deze nieuwe structuur vraagt om een andere manier van werken.

OPLOSSING
Projectmatige werkprocessen
We hebben de werkprocessen aangepast aan de veranderde organisatiestructuur. De samenwerking is deels geautomatiseerd.
Ter ondersteuning hebben we een brandportal geselecteerd en ingericht. De gebruiksvriendelijke portal is beschikbaar voor 6.000 medewerkers. Zij hebben toegang tot bijna 15.000 assets. Ook kunnen ze eenvoudig zelf uitingen creëren en bestellen. Met behulp van een leveranciersdatabase wordt intensiever samengewerkt met onder andere fotografen, vertalers en ontwerpers.
Hiermee is de basis gelegd voor contentorganisatie; tekst en beelden ontleden en slim hergebruiken volgens ons stappenplan contentorganisatie.

 

verbinding online en offline content

verbinding online offline content

Hogeschool Windesheim wil snel en intelligent communiceren. Om dat te bereiken is een koppeling nodig tussen online en offline content die de kanalen overstijgt.

OPDRACHTGEVER
Hogeschool Windesheim

VRAAGSTUK
Online en offline content verbinden
Hogeschool Windesheim wil snel en intelligent communiceren. Om dat te bereiken is een koppeling nodig tussen online en offline content die de kanalen overstijgt.

OPLOSSING
Slim hergebruik content
We hebben een stappenplan voor contentorganisatie aangeleverd. Het plan helpt Hogeschool Windesheim bij het structureren, beheren en slim (her)gebruiken van content. Daarnaast hebben we onderzocht welke leveranciers in staat zijn een centrale contentdatabase te leveren die naast digitale assets als beeld en video ook tekstcomponenten centraal kan opslaan en beheren. Voor een dergelijke oplossing hebben we het pakket van eisen in kaart gebracht.
Accountable werken Alfa-college Groningen

accountable werken

Accountable werken Alfa-college Groningen

OPDRACHTGEVER
Alfa-college

VRAAGSTUK
Accountable werken
Alfa-college wil inzicht verkrijgen, behouden en benutten van de werkzaamheden op de communicatieafdeling. Zo maken ze verantwoorde keuzes in hun activiteiten.

OPLOSSING
Implementatie projectmanagement organisatie 
In samenwerking met de communicatieafdeling hebben we een dienstverleningspakket samengesteld dat de basis vormt voor de benodigde formatie. Een heldere uren- en inkoopadministratie maakt inzichtelijk hoe werkzaamheden verdeeld zijn tussen strategie en operatie. Door periodiek te monitoren en tijdig bij te sturen, is de afdeling in staat haar dienstverlening af te stemmen op de wensen en behoeften van de organisatie.
Rijksuniversiteit Groningen wil naar een regieorganisatie toe. Operationele activiteiten worden daarbij in hoge mate uitbesteed. Om de regie te behouden is intelligente softwareondersteuning nodig.

regie dienstverlening

OPDRACHTGEVER
Rijksuniversiteit Groningen

VRAAGSTUK
Uitbesteding grafische dienstverlening
Rijksuniversiteit Groningen wil naar een regieorganisatie toe. Operationele activiteiten worden daarbij in hoge mate uitbesteed. Om de regie te behouden is intelligente softwareondersteuning nodig.

OPLOSSING
Inzicht en beheer via slimme bestelmodule
Kennis en ervaring van dtp, fotografie, reprografie en drukwerkbegeleiding worden ondervangen door een bestelmodule waarmee medewerkers en studenten eigen pdf’s kunnen uploaden en bestellen. Op basis van gemaakte keuze, selecteert de software de juiste print- of drukwerkleverancier. Ook kan eenvoudig de samenwerking worden gezocht met fotografen, dtp’ers en vormgevers.
Digitalisering van assets voor Erasmus Universiteit Rotterdam

centraal asset beheer

OPDRACHTGEVER
Erasmus Universiteit

VRAAGSTUK
Centraal beheer van assets
Erasmus Universiteit Rotterdam wil marketing- en communicatieprocessen centraal beheren. Met een centrale content database is een strakke regie mogelijk en een crossmediale toekomst een stap dichterbij.

OPLOSSING
Implementatie Digital Asset Management systeem (DAM)
We hebben de wensen en eisen met betrekking tot het beheren en publiceren van digitale assets binnen de universiteit in kaart gebracht. Vervolgens zijn we gestart met een selectietraject op basis van een short list van leveranciers. Een state of the art DAM is daarna gekoppeld aan het printing on demand platform.
We werken voor Landstede en Windesheim in Zwolle

projectmatig werken

OPDRACHTGEVER
Landstede Groep

VRAAGSTUK
Efficiëntere werkprocessen
Landstede Groep wil de operationele organisatie rondom (marketing)communicatie activiteiten professionaliseren en standaardiseren, zodat de ruim 40 merken effectief worden ondersteund. Zonder het wiel meerdere keren te moeten uitvinden.

OPLOSSING
Inrichting projectorganisatie
Op basis van onze analyse hebben we een route neergelegd voor projectmatig werken. De fasen binnen deze route omvatten een heldere proces- en projectinrichting en de selectie van een projectadministratiesysteem.
Digitalisering van assets voor Erasmus Universiteit Rotterdam

workflow management

OPDRACHTGEVER
Erasmus Universiteit

VRAAGSTUK
Transparante in creatie- en bestelprocessen
Erasmus Universiteit Rotterdam wil meer transparantie creëren in de creatie- en bestelprocessen, zodat communicatiemedewerkers efficiënter met elkaar kunnen samenwerken. Hiermee wordt bovendien een besparing op interne uren en out-of-pocketkosten gerealiseerd.

OPLOSSING
Geautomatiseerde werk- en bestelprocessen
Uit onze analyse bleek het belang voor de universiteit om de samenwerking met leveranciers te kunnen managen en monitoren. Daartoe is een softwareoplossing gekozen met een uitgebreide workflow management module die het mogelijk maakt om het beheer en de coördinatie van veelzijdige en multidisciplinaire projecten en campagnes te automatiseren. Bestaande uitingen kunnen eenvoudig opnieuw worden gebruikt. Bij de creatie van nieuwe uitingen worden vormgevers/studio’s en drukwerkleveranciers automatisch geselecteerd.
Hogeschool Utrecht wil de creatie- en publicatieprocessen rondom studentenvoorlichting stroomlijnen om de informatievoorziening beter te laten aansluiten bij de wensen van de student, efficiënter te werken en kosten te besparen.

stroomlijnen creatie- en redactieproces

Printing on demand levert besparing op voor Hogeschool Utrecht

OPDRACHTGEVER
Hogeschool Utrecht

VRAAGSTUK
Stroomlijnen creatie- en redactieproces
Hogeschool Utrecht wil de creatie- en publicatieprocessen rondom studentenvoorlichting anders inrichten om de informatievoorziening beter te laten aansluiten bij de wensen van de student, efficiënter te werken en kosten te besparen. Zo ontstaat ruimte voor een verschuiving van print naar digitaal en van operationele uitvoering naar strategisch advies.

OPLOSSING
Automatiseren van creatie- en publicatieprocessen
Na een grondige analyse van de huidige en gewenste situatie, is het gewenste softwarepakket geselecteerd en geïmplementeerd. Door middel van een geautomatiseerde workflow worden uitingen na goedkeuring direct op het web gepubliceerd. Informatie is zo altijd actueel beschikbaar. Deze werkwijze heeft 51% bespaard op interne uren en ongeveer 65% op out-of-pocketkosten.