Slimme communicatieafdelingen nemen nu stappen om zich te transformeren tot kleine projectorganisaties waarin snel kan worden geschakeld. Inspelen op de actualiteit en het optimaal bedienen van de klant staan daarbij centraal. Er wordt samengewerkt met specialisten die snel in te zetten zijn; de markt heeft behoefte aan experts, generalisten verliezen de race.

Communicatieafdeling van de toekomst

Om klanten op het juiste tijdstip met de juiste informatie te bedienen, maakt de communicatieafdeling keuzes volgens een heldere strategie: het samenspel tussen klant, content en kanalen. Wie klanten optimaal wil bereiken en vasthouden, weet alles van de klant en heeft deze data ook paraat. Op basis van de gesignaleerde behoeften van de klant wordt de boodschap bepaald. Aansluitend hierop worden contentkeuzes gemaakt en wordt vastgelegd via welke kanalen de content wordt verspreid.

Vanzelfsprekend dient dit proces te worden gemonitord en bijgestuurd. Hierin ligt de meerwaarde van technologie. Communicatieafdelingen zetten software heel bewust in en bereiken daarmee maximale efficiency. De besparing die dat met zich meebrengt, kan worden gebruikt om teams uit te laten blinken.

Hoe klantgericht is jouw afdeling?

Veel huidige
afdelingen
Afdeling van de
toekomst
• ad hoc• gepland
• reagerend• pro-actief
• korte termijn • duidelijke stip aan de horizon
• uitvoerend• adviserend
• vaak opnieuw doen• standaardisatie
• groot• klein
• brede kennis • focus op expertise
• alles een beetje • uitblinken op deelgebieden
• vastomlijnde rol ontbreken• fact-based
• geen heldere ideeën • meetbare resultaten
• geen visie op technologie • optimaal gebruik technologie
• wirwar van kanalen• duidelijke keuze in kanalen
• veel activiteiten en plannen• regie en efficiency

geïnteresseerd in ons verhaal?

Graag komen we bij u langs voor een vrijblijvende kennismaking.

Klik hier voor het maken van een afspraak, of het stellen van een vraag.