Het samenspel tussen klant, content en kanalen. Dat is de sleutel tot een effectieve strategie. De juiste content via de juiste kanalen bij de juiste mensen. Hiervoor moet de communicatieafdeling staan als een huis. Zodra de werkprocessen helder zijn, doet technologie de rest. Door het slim ontsluiten van informatie zie je waar bijsturing nodig is. Dat stelt de afdeling in staat om zichzelf zeer efficiënt te organiseren en continu te verbeteren.

Klant

Extreme klantgerichtheid ontwikkelen

Het contact met de klant staat centraal. Alles is ingericht om de klant optimaal te bedienen… Wie is de klant? Wat wil de klant? Waar bevindt de klant zich? De antwoorden bepalen de klant-contactstrategie, waarbij continu meten essentieel is. Het vormt de basis voor bijsturing en verbetering.

Hoe kan Avess hierbij ondersteunen?

We geven gestructureerd antwoord op bovenstaande vragen. We analyseren de huidige en gewenste klantcontacten. Gebruikte technologieën voor het meten van de klantinformatie brengen we in kaart. Op basis hiervan volgen aanbevelingen en een roadmap, die leiden naar de gewenste situatie. Indien gewenst volgen de stappen organiseren, selecteren, implementeren.

Content

Content slim organiseren en technologie juist inzetten

Als is vastgesteld wie je klant is en wat je wilt vertellen (contentstrategie), is het zaak om de content goed te organiseren. Bijvoorbeeld door kanaalonafhankelijk contentbeheer. Dat levert tijdwinst en kostenbesparing(en) op.

Hoe kan Avess hierbij ondersteunen?

We analyseren zowel de huidige als de gewenste contentstrategie en matchen die met de klant. Avess adviseert welke contenttechnologie past bij je strategie. Denk aan cms, content en asset databases. Vervolgens creëren we een roadmap om content effectiever en efficiënter te organiseren. Indien gewenst volgen daarna de stappen organiseren, selecteren, implementeren.

Lees ons Stappenplan contentorganisatie (pdf) voor meer informatie.

Kanalen

De boodschap zo efficiënt mogelijk bij de klant krijgen

Met het gegeven KLANT en CONTENT bepalen we via welke kanalen de boodschap wordt verspreid (kanaalstrategie). De creatie- en publicatieprocessen dienen gecoördineerd opgezet te worden, waarbij er gestructureerd afstemming is tussen redactiemedewerkers van de communicatieafdeling en de online en offline kanalen. Op deze manier kan tot 30% worden bespaard.

Hoe kan Avess hierbij ondersteunen?

We analyseren de huidige én de gewenste processen rondom het creëren en publiceren van content. Denk aan workflows en werkprocessen. Welke technologieën ondersteunen deze processen? Dat brengen we in kaart. Ondertussen zoeken we naar synergie tussen de technologie en het kanaal. Avess berekent het besparingspotentieel en de terugverdientijd. Op basis hiervan volgen aanbevelingen en een roadmap die leidt naar de gewenste situatie. Indien gewenst volgen daarna de stappen organiseren, selecteren, implementeren.

Technologie

Welke technologische mogelijkheden wil je benutten?

Technologie is een middel om het samenspel tussen klant, content en kanaal efficiënt in te richten. Daarnaast biedt het de mogelijkheid continu te monitoren en eventueel bij te sturen. Denk aan crm-systemen, marketing dashboards, web cms, content database, publicatie platformen.

Hoe kan Avess hierbij ondersteunen?

Na een grondige analyse selecteren en implementeren we de juiste tools. Voor Avess geldt: de implementatie van technologie is pas geslaagd als mensen het omarmen en ermee kunnen werken. We blijven dan ook betrokken tot we zien dat ook de sociale implementatie succesvol is.

Organisatie

Communicatieafdeling als fundament voor de totale strategie

Het fundament van het samenspel klant-content-kanalen is de organisatie van de communicatieafdeling.

Hoe kan Avess hierbij ondersteunen?

We analyseren de huidige en de gewenste organisatie. Hoe groot is de discrepantie? Hoe zijn de werkprocessen ingericht? Waar liggen kansen voor standaardisatie? Welke projectinrichting is nodig om er te komen? Avess schrijft aanbevelingen voor een efficiëntere en effectievere organisatie. Uiteindelijk volgt roadmap hoe tot de gewenste situatie te komen. Indien gewenst volgen daarna de stappen organiseren, selecteren, implementeren.

geïnteresseerd in ons verhaal?

Graag komen we bij u langs voor een vrijblijvende kennismaking.

Klik hier voor het maken van een afspraak, of het stellen van een vraag.