verbinding online en offline content

verbinding online offline content

Hogeschool Windesheim wil snel en intelligent communiceren. Om dat te bereiken is een koppeling nodig tussen online en offline content die de kanalen overstijgt.

OPDRACHTGEVER
Hogeschool Windesheim

VRAAGSTUK
Online en offline content verbinden
Hogeschool Windesheim wil snel en intelligent communiceren. Om dat te bereiken is een koppeling nodig tussen online en offline content die de kanalen overstijgt.

OPLOSSING
Slim hergebruik content
We hebben een stappenplan voor contentorganisatie aangeleverd. Het plan helpt Hogeschool Windesheim bij het structureren, beheren en slim (her)gebruiken van content. Daarnaast hebben we onderzocht welke leveranciers in staat zijn een centrale contentdatabase te leveren die naast digitale assets als beeld en video ook tekstcomponenten centraal kan opslaan en beheren. Voor een dergelijke oplossing hebben we het pakket van eisen in kaart gebracht.