Onze dienstverlening bestaat uit vier (deel)trajecten die afhankelijk van de situatie en behoeften van de organisatie kunnen worden ingezet. Een unieke en toegespitste aanpak die al voor meerdere grote opdrachtgevers heeft gewerkt.

Analyseren

Avess-icoon-1Welke strategie hanteert de afdeling? Wat zijn de bestaande en toekomstige ambities? Welke projecten zijn er geïnitieerd? Welke mensen en werkprocessen zijn hiermee verbonden? Via welke uitingen wordt er gecommuniceerd? Welke technologie wordt er op dit moment ingezet? Het is slechts een greep uit de vragen die in onze analyse aan bod komen. De bevindingen worden verwerkt en onderbouwd in een rapportage.

Onze onafhankelijke analyse stelt je in staat om juiste keuzes voor de organisatie te maken. Verrassingen, budgetoverschrijdingen en te lange doorlooptijden worden voorkomen. Onze ervaring is dat een gedegen integrale voorbereiding frustraties achteraf voorkomt.

Organiseren

Avess-icoon-2De analysefase eindigt met een adviesrapport. Stap 2 is gericht op het bereiken van de gestelde doelen. Een groeimodel laat zien welke stappen er nodig zijn om tot de gewenste situatie te komen. Klein en tastbaar beginnen is hierbij essentieel.

Wanneer en waarom worden er prioriteiten gesteld? Op welke momenten is het leggen van verbindingen met andere projecten en processen belangrijk? Wat levert iedere (groei)stap de organisatie concreet op? Welke kennis, kunde en capaciteit is nodig en hoe kunnen deze worden geborgd in de organisatie? Het in kaart brengen en uitwerken van deze vragen is van belang voor het creëren van draagvlak.

Selecteren

Avess-icoon-3Welke technologie sluit het beste aan bij de wensen en behoeften van de organisatie? Denk aan asset management, CMS, content databases, CRM, inkoop- en bestelmodules, projectadministratiesystemen en web-to-print oplossingen.

We brengen wensen en eisen in kaart. Daarbij kijken we naar de korte en de lange termijn. Vervolgens kunnen relevante aanbieders worden benaderd. De partijen die het meest aan de gestelde verwachtingen voldoen, worden uitgenodigd voor een demonstratie. Vanuit een onafhankelijke rol begeleiden we de organisatie tijdens dit beoordelings- en selectietraject.

Implementeren

Avess-icoon-4Afhankelijk van de interne kennis en capaciteit binnen de organisatie is Avess betrokken bij het implementatietraject vanuit een sturende, ondersteunde en/of uitvoerende rol. Voorbeelden van mogelijke trajecten:

  • Kanaalonafhankelijk organiseren van content
  • Functionele inrichting en sociale implementatie van een Digital Asset Management systeem
  • Organiseren en inrichten van een centrale operationele loketfunctie
  • Organisatorisch verbinden en optimaliseren van gelieerde processen en projecten, zoals CRM, publishing module, Europese aanbesteding van drukwerk en/of creatie, huisstijl, operationele processen

Bekijk onze cases voor meer informatie over huidige trajecten bij onze opdrachtgevers.

geïnteresseerd in ons verhaal?

Graag komen we bij u langs voor een vrijblijvende kennismaking.

Klik hier voor het maken van een afspraak, of het stellen van een vraag.